Kontakt z organizatorami gry:

kontakt@gryfickagramiejska.pl

 

Organizator generalny

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

Telefon: 91 387 70 98

E-mail: gryfice@zpsb.pl

www.zpsb.pl/gryfice

Miejsce rozgrywki